Maigang am 08.05.2020:

In diesem Jahr musste der Maigang wegen den Corona- Beschränkungen leider ausfallen!!!